Home

Welkom bij Jeugd Rode Kruis Destelbergen…
waar iedereen kan groeien en openbloeien!

0 IMG_8440Werking:
Jeugd Rode Kruis Destelbergen bestaat uit 3 verschillende deelwerkingen die los staan van elkaar:

  1. Jeugdbeweging op zaterdagnamiddag
  2. Eerste hulp initiaties voor kinderen: 1x/jaar op zaterdagvoormiddag
  3. Weekends en kampen (m.a.w. ingeschreven zijn in onze jeugdbeweging is geen voorwaarde om mee te kunnen gaan op een weekend of een kamp)

Doelgroep: 
De doelgroep van Jeugd Rode Kruis wordt gedefinieerd als iedereen tussen de 6 en 17 jaar, leiding van 17 jaar t.e.m. 35 jaar. Meer specifiek trachten we in JRK Destelbergen ook kinderen waarvan de ouders financiële problemen hebben, die leven in een moeilijke thuissituatie, die een andere nationaliteit hebben of een beperking hebben te bereiken. Kinderen met een mentale beperking kunnen deelnemen vanaf een mentale leeftijd van 6 jaar, de maximumleeftijd blijft wel het jaar waarin ze effectief 16 jaar worden.